Vuojoen Kartano

Kartanontie 28
27100 Eurajoki

Sähköposti
 

Yleishyödyllinen Vuojokisäätiö on perustettu vuonna 2003. Vuojokisäätiön tarkoituksena on Vuojoen Kartanoon liittyvien arkkitehtuuri-, maatalous- ja teollisuushistoriallisten arvojen säilyttäminen ja julkistaminen; Satakunnan kulttuurihistoriaan ja kulttuurimaiseman hoitoon ja suojeluun liittyvän tutkimuksen ja koulutuksen tukeminen; seudun luontoympäristöön ja yhteiskunnallisiin oloihin kohdistuvaa tutkimus-, kehitys- ja koulutustyön tukeminen sekä Satakunnan matkailullisen vetovoimaisuuden edistäminen.

Vuojokisäätiö toteuttaa tarkoitustaan Vuojoen Kartanossa koulutus-, tutkimus- ja kulttuurikeskuksen toiminnan kautta. Säätiö järjestää kartanolla näyttelytoimintaa ja yleisötapahtumia, konsertteja, teemallisia kartanon historiaan ja kulttuuriperintöön liittyviä tapahtumia, asiantuntijaseminaareja, yleisöluentoja jne..

Vuojokisäätiö ylläpitää Vuojoen Kartanolla Vuojoen historiaan liittyvän tiedon ja esineistön arkistoa sekä kartuttaa sen sisältöä. Vuojokisäätiö voi myöntää apurahoja, avustuksia ja tunnustuspalkintoja tai muulla tavoin taloudellisesti tukea tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää toimintaa sekä harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Vuojokisäätiö koordinoi saamiaan lahjoituksia tavoitteidensa mukaiseen Satakuntalaisen kulttuuriperinnön säilymistä edesauttavaan toimintaan.