Vuojoen Kartano

Kartanontie 28
27100 Eurajoki

Sähköposti
 

Vuojokisäätiö on yksityinen säätiö, joka perustettiin 13.10.2003. Vuojokisäätiön apurahoja myöntävä rahasto perustettiin 17.8.2006. Vuojokisäätiön sääntömääräisenä tarkoituksena on myöntää apurahoja ja/tai tukea hankkeita Vuojoen Kartanoon liittyvään arkkitehtuuri-, maatalous- ja teollisuushistorian tutkimukseen, Satakunnan kulttuurihistorian ja -maiseman tutkimukseen sekä kulttuuriperinnön säilyttämiseen.

Jaettavista apurahoista ja niiden hakuaikatauluista ilmoitetaan erikseen.


Apurahojen saajat 2006-2016

Elo, Hanna: Vuojoen Vuosi -kirjan kirjoitustyötä varten II osa.

Elo, Hanna: Vuojoen Vuosi -kirjan kirjoitustyötä varten.

Hamm, Kalle (työryhmä): ”Reliikit” -ääni- ja videoteoksen viimeistely

Lehtinen, Jyrki: Vuojoen kartanoläänin kiinteistönmuodostushistoria (osa väitöskirja-tutkimusta)

Lehtinen, Aino: Satakunnan kansanopistojen historian ja opiskelijoiden muistojen kokoaminen kirjaksi.

Niemi, Tapio: Julkaisun tutkimuskulut, aiheena sisällissota Eurajoelle 1918.

Saloma, Sirkka: Tuottaa erityisesti Rauman seudun kansanperinteeseen kuuluvalla nypläystekniikalla taidetta ja innovatiivisia tuotteita. Vuojoen Björkenheimien pitsien vertailu Rauman museon kokoelmien pitseihin.

Jaakkola, Pirjo: Näyttely Vuojoen kartanon palvelusväen työstä ja rooliopastus siihen.

Kilpelä, Vesa-Markku: Maaperägeologisen selvityksen tekeminen Sahalahden Ilolan ja Luvian Lemlahden säänneltyjen kylätonttien ympäristöstä ja kiinteistä muinaisjäännöksistä.

Lehtinen, Jyrki: Vuojoen keskeisten maanmittauskarttojen saattaminen digitaaliseen muotoon ja niiden edelleen käsittely paikkatietona käytettäväksi. Jatkohanke 2006 alkaneelle hankkeelle.

Elo, Hanna: Vuojoen kartanon kasvihuoneeseen liittyvää arkkitehtuurin diplomityötä varten.

Lehtinen, Jyrki: Vuojoen alueen keskeisten maanmittauskarttojen saattamiseen digitaaliseen muotoon ja niiden edelleenkäsittely paikkatietona käytettäväksi.

Rauman Merihistoriallinen seura/Ihana-työryhmä: Kuunari Ihanan hytin museoesineeksi kunnostamista varten satakuntalaisena purjelaivakauden dokumenttina.

Rosval, Johanna: Maisemantutkimuksen pro gradu -tukielman tekemiseen aiheesta Vuojoen Orangeria: "Lasitettu paratiisi - Vuojoen Orangeria Björkenheimien aikana."