Vuojoen Kartano

Kartanontie 28
27100 Eurajoki

E-post
 

Verksamheten sköts av stiftelsen Vuojokisäätiö som utför ett värdefullt arbete för att bevara och lyfta fram herrgårdens kulturvärden, och att främja turismen i området. Stiftelsen stöder också forskning, utveckling och utbildning i anslutning till herrgårdens historiska värden.